Copied
 
 
Status: OPLØSTEFTERFUSION.
ESS ERHVERV A/S
10029023
Elholm 1, 6400 Sønderborg
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
ESS ERHVERV A/S er aktiv indenfor Distribution af og handel med elektricitet (401300).
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør og formanden for bestyrelsen i forening, af en direktør eller formanden for bestyrelsen i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 24.05.2024
Status
OPLØSTEFTERFUSION.
Etableret
07.06.2000 (19 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
150, 2005 (årsværk: 150)
0, kvt. 3. 2006 (årsværk: 150)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
24.05.2024
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
24.05.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
24.05.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.