Copied
 
 
Filter
Sektion (alle)
VirksomhedsstatusBeliggenhedsadresseBestyrelseDirektion
Første regnskabsperiodeHovedbrancheNavneRegnskabs år
RevisorStiftereVirksomhedsformFormål
KapitalKapitalvalutaTegningsregelVedtægter
Timeline
Virksomhedsstatus

Den 2002-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2002-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2002-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)

Beliggenhedsadresse

Den 2002-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Elholm 1, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)

Bestyrelse

Den 2002-07-08 fjernes Bestyrelse: Lis Holst (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)

Direktion

Den 2002-07-08 fjernes Direktion: Per Munk Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)

Første regnskabsperiode

Den 2002-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2002-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)

Hovedbranche

Den 2002-07-08 fjernes Hovedbranche: Elforsyning (offentliggjort 2013-11-22)

Regnskabs år

Den 2002-07-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2002-07-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)

Revisor

Den 2002-07-08 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)

Stiftere

Den 2002-07-08 fjernes Stiftere: Energiselskabet Sønderjylland Syd A.M.B.A (offentliggjort 2015-02-09)

Virksomhedsform

Den 2002-07-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)

Bestyrelse

Den 2002-01-01 tilføjes Bestyrelse: Flemming Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)

Direktion

Den 2002-01-01 tilføjes Direktion: Per Munk Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)

Bestyrelse

Den 2001-12-31 fjernes Bestyrelse: Leif Odgaard Juhl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)

Direktion

Den 2001-12-31 fjernes Direktion: Leif Odgaard Juhl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)

Direktion

Den 2001-03-05 tilføjes Direktion: Leif Odgaard Juhl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2001-03-05 fjernes Direktion: Ole Balle Pedersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)

Hovedbranche

Den 2000-12-20 tilføjes Hovedbranche: Elforsyning (offentliggjort 2013-11-22)

Den 2000-12-19 fjernes Hovedbranche: Elforsyning (offentliggjort 2001-01-08)

Bestyrelse

Den 2000-12-06 fjernes Bestyrelse: Elo Cordt Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)

Beliggenhedsadresse

Den 2000-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elholm 1, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2013-11-22)

Bestyrelse

Den 2000-06-07 tilføjes Bestyrelse: Elo Cordt Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)

Direktion

Den 2000-06-07 tilføjes Direktion: Ole Balle Pedersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)

Formål

Den 2000-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive forsyningspligtsvirksomhed i henhold til bevilling efter Elforsyningsloven, Lov nr. 375 af 2. juni 1999. (offentliggjort 2015-02-09)

Første regnskabsperiode

Den 2000-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2000-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)

Hovedbranche

Den 2000-06-07 tilføjes Hovedbranche: Elforsyning (offentliggjort 2001-01-08)

Kapital

Den 2000-06-07 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)

Kapitalvaluta

Den 2000-06-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)

Regnskabs år

Den 2000-06-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2000-06-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)

Revisor

Den 2000-06-07 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)

Stiftere

Den 2000-06-07 tilføjes Stiftere: Energiselskabet Sønderjylland Syd A.M.B.A (offentliggjort 2015-02-09)

Tegningsregel

Den 2000-06-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og formanden for bestyrelsen i forening, af en direktør eller formanden for bestyrelsen i forening med to bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)

Vedtægter

Den 2000-06-07 tilføjes Vedtægter: 2000-06-07 (offentliggjort 2015-02-09)

Virksomhedsform

Den 2000-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)

Virksomhedsstatus

Den 2000-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)