Copied

Status: Regnskab og boafslutning
ARKITEK HOLDING ApS
10026261
Slotsgade 25, 4200 Slagelse
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
ARKITEK HOLDING ApS er aktiv indenfor Investeringsselskaber (643030).
Tegningsregel
Selskabet tegnes af 1 direktør alene, bestyrelsens formand, eller af den samlede bestyrelse i forening.
Oplysninger
Dato: 24.09.2022
Status
Regnskab og boafslutningOPLØSTEFTERKONKURS.
Etableret
26.06.2000 (19 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
24.09.2022
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
24.09.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
24.09.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.