Copied

Status: Regnskab og boafslutning
H & L INTERCON ApS
10025621
Frederik Gybels Vej 2, 9300 Sæby
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
H & L INTERCON ApS er aktiv indenfor Opførelse af bygninger (412000).
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to direktører i forening.
Oplysninger
Dato: 26.09.2023
Status
Regnskab og boafslutningOPLØSTEFTERKONKURS.
Etableret
08.03.2000 (20 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
7, 2006 (årsværk: 7)
0, kvt. 4. 2006 (årsværk: 7)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
26.09.2023
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
26.09.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
26.09.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.