Copied

Status: Regnskab og boafslutning
ZONNING MULTIMEDIA ApS
10025214
Bogøvej 15, 8382 Hinnerup
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
ZONNING MULTIMEDIA ApS er aktiv indenfor Computerprogrammering (620100).
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Oplysninger
Dato: 23.03.2023
Status
Regnskab og boafslutningOPLØSTEFTERKONKURS.
Etableret
21.03.2000 (21 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
15, 2011 (årsværk: 1)
0, kvt. 4. 2011 (årsværk: 7)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
23.03.2023
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
23.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
23.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.