Copied

Status: Normal
BOLIGSELSKABET VENDSYSSELHUS
10025206
Enghavevej 81, 2450 København SV
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
BOLIGSELSKABET VENDSYSSELHUS er aktiv indenfor Private andelsboligforeninger (682020).
Tegningsregel
Na.
Oplysninger
Dato: 24.09.2022
Status
Aktiv.
Etableret
01.01.1986 (35 år)
Form
Forening (FOR).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
7, 2018 (årsværk: 1)
0, kvt. 4. 2018 (årsværk: 1)
7, mdr. 11. 2018 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
24.09.2022
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
24.09.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
24.09.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.