Copied
 
 
Status: OPLØSTEFTERERKLÆRING.
HOLDINGSELSKABET AF 29.05.2000 A/S
10024366
Bredgade 2 2., 7400 Herning
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
HOLDINGSELSKABET AF 29.05.2000 A/S er aktiv indenfor Ikke-finansielle holdingselskaber (642020).
Tegningsregel
Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, eller en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem.
Oplysninger
Dato: 04.03.2024
Status
OPLØSTEFTERERKLÆRING.
Etableret
01.03.2000 (21 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
04.03.2024
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
04.03.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
04.03.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.