Copied

Status: OPLØSTEFTERFUSION.
DET DANSKE TRÆLASTKOMPAGNI DETAIL AKTIESELSKAB
10023459
Teglholmsgade 6, 2450 København SV
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
DET DANSKE TRÆLASTKOMPAGNI DETAIL AKTIESELSKAB er aktiv indenfor ().
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af to direktører i forening.
Oplysninger
Dato: 06.10.2022
Status
OPLØSTEFTERFUSION.
Etableret
27.06.1958 (61 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
06.10.2022
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
06.10.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
06.10.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.