Copied
 
 
Status: Regnskab og boafslutning
MS PRODUCTION ApS
10022924
Strandgade 12, 1401 København K
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
MS PRODUCTION ApS er aktiv indenfor Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed (726000).
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør.
Oplysninger
Dato: 15.07.2024
Status
Regnskab og boafslutningOPLØSTEFTERKONKURS.
Etableret
01.03.2000 (21 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
15, 2001 (årsværk: 7)
0, kvt. 3. 2001 (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
15.07.2024
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
15.07.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
15.07.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.