Copied

Status: OPLØSTEFTERFUSION.
DAN LAX A/S
10022754
Jernbanegade 60, 9670 Løgstør
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
DAN LAX A/S er aktiv indenfor Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel (102020).
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem.
Oplysninger
Dato: 03.10.2023
Status
OPLØSTEFTERFUSION.
Etableret
01.03.2000 (21 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
15, 2005 (årsværk: 7)
0, kvt. 1. 2006 (årsværk: 1)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
03.10.2023
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
03.10.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
03.10.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.