Copied

Status: OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION.
EGOTOGETHER A/S
10021723
Niels Bohrs Vej 31, 8660 Skanderborg
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
EGOTOGETHER A/S er aktiv indenfor Engroshandel med andre husholdningsartikler (464990).
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator.
Oplysninger
Dato: 05.10.2023
Status
OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION.
Etableret
29.02.2000 (20 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
7, 2013 (årsværk: 3)
3, kvt. 4. 2013 (årsværk: 1)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
05.10.2023
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
05.10.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
05.10.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.