Copied

Status: OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION.
GREVE ERHVERVSUDVIKLINGSFOND
10021359
Korskildeeng 6, 2670 Greve
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
GREVE ERHVERVSUDVIKLINGSFOND er aktiv indenfor Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910).
Tegningsregel
Fonden tegnes af likvidator.
Oplysninger
Dato: 11.12.2023
Status
OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION.
Etableret
01.03.2000 (21 år)
Form
Erhvervsdrivende fond (EFO).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, 2003 (årsværk: 1)
0, kvt. 3. 2003 (årsværk: 1)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
11.12.2023
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
11.12.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
11.12.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.