Copied
 
 
Status: Dekret
HOLDINGAKTIESELSKABET CSA AF 15/11 1992
10021227
Falkoner Alle 52 st., 2000 Frederiksberg
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
HOLDINGAKTIESELSKABET CSA AF 15/11 1992 er aktiv indenfor Uoplyst (980000).
Tegningsregel
Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør.
Oplysninger
Dato: 13.06.2024
Status
DekretOPLØSTEFTERKONKURS.
Etableret
09.02.2000 (20 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
13.06.2024
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
13.06.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
13.06.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.