Copied
 
 
Status: Normal
PER NORDTORP
10020573
Gultvedholm 1, 5772 Kværndrup
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
PER NORDTORP er aktiv indenfor Avl af smågrise (014610).
Tegningsregel
Per Nordtorp.
Oplysninger
Dato: 13.07.2024
Status
Aktiv.
Etableret
01.07.1985 (34 år)
Form
Enkeltmandsvirksomhed (ENK).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
7, 2018 (årsværk: 7)
7, kvt. 3. 2019 (årsværk: 7)
7, mdr. 9. 2019 (årsværk: 7)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
13.07.2024
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
13.07.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
13.07.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har ingen direktion men Per Nordtorp træffer alle beslutninger.
Bestyrelse
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har ingen bestyrelse men Per Nordtorp træffer alle beslutninger.
Stiftere
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og er stiftet af Per Nordtorp.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har kun én ejer Per Nordtorp.
Selskaber
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og Enkeltmandsvirksomheder, personligt ejede mindre virksomheder (PMV’er) samt filialer kan ikke være legale ejere.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
Per Nordtorp 01.07.1985