Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-9.783

Primær drift

-9.783

Årets resultat

7.177

Aktiver

2.344'

Kortfristede aktiver

2.344'

Egenkapital

2.189'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

93 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
05.05.2022
2020
24.03.2021
2019
07.07.2020
2018
28.05.2019
2017
26.04.2018
2016
09.06.2017
2015
31.05.2016
Nettoomsætning000
Bruttoresultat-9.783-10.050-10.648-15.105-16.413-19.815-19.842-20.754
Resultat af primær drift-9.783-10.050-10.648-15.105-16.413-19.815-19.842-20.754
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter265.386441.982141.574247.08695.687280.067124.284179.624
Finansieringsomkostninger-242.043-21.34800-152.904-48.104-116.1210
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat13.560410.584130.926231.981-73.630212.148-11.679158.870
Resultat7.177319.585101.602196.615-73.627165.396-12.119120.831
Forslag til udbytte-58.900-114.400-113.000-110.600-108.000-105.800-103.400-300.000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
05.05.2022
2020
24.03.2021
2019
07.07.2020
2018
28.05.2019
2017
26.04.2018
2016
09.06.2017
2015
31.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 15.63300016.00922.71520.0680
Likvider100.88419.40936.62345.86057.11085.288402.897970.593
Kortfristede aktiver2.344.3412.467.1462.114.5162.138.3752.020.2182.208.0072.165.4332.479.359
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver00000000
Aktiver2.344.3412.467.1462.114.5162.138.3752.020.2182.208.0072.165.4332.479.359
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
05.05.2022
2020
24.03.2021
2019
07.07.2020
2018
28.05.2019
2017
26.04.2018
2016
09.06.2017
2015
31.05.2016
Forslag til udbytte58.900114.400113.000110.600108.000105.800103.400300.000
Egenkapital2.189.1972.296.4202.089.8352.098.8332.010.2182.189.6452.127.6492.439.768
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser9.1259.1009.0009.50010.00010.15010.00012.000
Kortfristede forpligtelser155.144170.72624.68139.54210.00018.36237.78439.591
Gældsforpligtelser155.144170.72624.68139.54210.00018.36237.78439.591
Forpligtelser155.144170.72624.68139.54210.00018.36237.78439.591
Passiver2.344.3412.467.1462.114.5162.138.3752.020.2182.208.0072.165.4332.479.359
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
05.05.2022
2020
24.03.2021
2019
07.07.2020
2018
28.05.2019
2017
26.04.2018
2016
09.06.2017
2015
31.05.2016
Afkastningsgrad -0,4 %-0,4 %-0,5 %-0,7 %-0,8 %-0,9 %-0,9 %-0,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 0,3 %13,9 %4,9 %9,4 %-3,7 %7,6 %-0,6 %5,0 %
Payout-ratio 820,7 %35,8 %111,2 %56,3 %-146,7 %64,0 %-853,2 %248,3 %
Gældsdæknings-nøgletal -4,0 %-47,1 %Na.Na.-10,7 %-41,2 %-17,1 %Na.
Soliditestgrad 93,4 %93,1 %98,8 %98,2 %99,5 %99,2 %98,3 %98,4 %
Likviditetsgrad 1.511,1 %1.445,1 %8.567,4 %5.407,9 %20.202,2 %12.024,9 %5.731,1 %6.262,4 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Der er ikke afgivet nogen sikkerhedsstillelser.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-19
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for BLM HOLDING ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.