Copied
 
 
Status: TVANGSOPLØST.
B 1909 A/S
10019915
Gillestedvej 12, 5240 Odense NØ
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
B 1909 A/S er aktiv indenfor Sportsklubber (931200).
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller bestyrelsens formand i forening med direktionen.
Oplysninger
Dato: 15.07.2024
Status
TVANGSOPLØST.
Etableret
06.10.1999 (20 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
15, 2006 (årsværk: 7)
0, kvt. 2. 2006 (årsværk: 15)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
15.07.2024
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
15.07.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
15.07.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.