Copied
 
 
Filter
Sektion (alle)
VirksomhedsstatusBeliggenhedsadresseDirektionFørste regnskabsperiode
HovedbrancheNavneRegnskabs årRevisor
StiftereVirksomhedsformFormålKapital
KapitalvalutaTegningsregelVedtægter
Timeline
Virksomhedsstatus

Den 2009-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2009-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2009-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)

Beliggenhedsadresse

Den 2009-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderbyvej 7, 6731 Tjæreborg (offentliggjort 2013-11-22)

Direktion

Den 2009-10-30 fjernes Direktion: Søren Steen Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)

Første regnskabsperiode

Den 2009-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2009-10-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-27 (offentliggjort 2015-02-09)

Hovedbranche

Den 2009-10-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)

Regnskabs år

Den 2009-10-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2009-10-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)

Revisor

Den 2009-10-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)

Stiftere

Den 2009-10-30 fjernes Stiftere: Sven Aage Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)

Virksomhedsform

Den 2009-10-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)

Hovedbranche

Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)

Hovedbranche

Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-09-27)

Virksomhedsstatus

Den 2006-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2006-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)

Hovedbranche

Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-09-27)

Hovedbranche

Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af lastbiler og andet materiel til landtransport (offentliggjort 2004-01-26)

Formål

Den 2004-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion, dyrkning og handel med champignoner og andre svampearter, virksomhed med udlejning af fast ejendom, drift af jordbrugsvirksomhed, finansierings- og investeringsvirksomhed, besiddelse af aktier i Tjæreborg Champigning A/S, CVR-nr., 59025813 og anparter i selskabet Ejendommen Sønderbyvej 7-11, Tjæreborg ApS, CVR-nr. 26122570 samt hermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)

Kapital

Den 2004-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 9.626.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)

Kapitalvaluta

Den 2004-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)

Tegningsregel

Den 2004-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)

Vedtægter

Den 2004-12-17 tilføjes Vedtægter: 2004-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)

Hovedbranche

Den 2003-12-31 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af lastbiler og andet materiel til landtransport (offentliggjort 2004-01-26)

Den 2003-12-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-01-26)

Hovedbranche

Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2004-01-26)

Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-03-29)

Kapital

Den 2001-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 9.625.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)

Kapitalvaluta

Den 2001-10-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)

Hovedbranche

Den 2000-03-29 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-03-29)

Den 2000-03-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)

Beliggenhedsadresse

Den 1999-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderbyvej 7, 6731 Tjæreborg (offentliggjort 2013-11-22)

Direktion

Den 1999-10-27 tilføjes Direktion: Søren Steen Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)

Første regnskabsperiode

Den 1999-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)

Den 1999-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-27 (offentliggjort 2015-02-09)

Hovedbranche

Den 1999-10-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)

Kapital

Den 1999-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)

Kapitalvaluta

Den 1999-10-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)

Regnskabs år

Den 1999-10-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)

Den 1999-10-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)

Revisor

Den 1999-10-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)

Stiftere

Den 1999-10-27 tilføjes Stiftere: Sven Aage Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)

Virksomhedsform

Den 1999-10-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)

Virksomhedsstatus

Den 1999-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)