Copied
 
 
Status: OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION.
FJ VARMFORZINKNING NORD A/S
10019338
Nyborgvej 27, 5863 Ferritslev Fyn
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
FJ VARMFORZINKNING NORD A/S er aktiv indenfor Fremstilling af bly, zink og tin og komponenter heraf (274300).
Tegningsregel
Selskabet tegnes af likvidator alene.
Oplysninger
Dato: 15.06.2024
Status
OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION.
Etableret
13.11.1985 (35 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
7, 2001 (årsværk: 15)
0, kvt. 4. 2001 (årsværk: 7)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
15.06.2024
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
15.06.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
15.06.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.