Copied

Status: Normal
Zoetis Denmark ApS
10019265
Gammelgårdsvej 87, 3520 Farum
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Zoetis Denmark ApS er aktiv indenfor Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (721900). Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, produktion, markedsføring og salg af industriprodukter og anden i forbindelse hermed efter bestyrelsens skøn stående virksomhed.
Tegningsregel
 Virksomheden tegnes af  2 bestyrelsesmedlemmer I forening.
Oplysninger
Dato: 23.03.2023
Status
NORMAL.
Etableret
28.02.2000 (23 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
66.238.266,00 (DKK)
(20.11.2019)
Ansatte
75, 2018 (årsværk: 75)
75, kvt. 3. 2019 (årsværk: 75)
75, mdr. 9. 2019 (årsværk: 75)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2020, DKK
09.06.2022
Bruttoresultat

66.920'

Primær drift

-19.616'

Årets resultat

-20.196'

Aktiver

80.905'

Kortfristede aktiver

37.008'

Egenkapital

36.758'

Afkastningsgrad

-24 %

Soliditetsgrad

45 %

Likviditetsgrad

195 %

Regnskab etc.
23.03.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
KPMG P/S.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed
Regnskab
01.12.2020 - 30.11.2021
Offentliggjort: 09.06.2022 (287 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2020 (09.06.2022)
Årsrapport 2019 (05.05.2021)
Årsrapport 2018 (01.04.2020)
Årsrapport 2017 (25.04.2019)
Årsrapport 2016 (09.05.2017)
Årsrapport 2015 (05.02.2016)
Statstidende
23.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
23.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Fernando Hernandez 01.06.2022 adm. dir
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Ben Backmann 01.03.2023 formand
Fernando Hernandez 25.05.2022 bestyrelsesmedlem
Martin Heller 01.03.2021 bestyrelsesmedlem
Stiftere
StiftereStatusDato
NKT A/S (CVR 62725214) NORMAL 28.02.2000
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
PHARMAQ AS (CVR 37007617) Aktiv 01.11.2018 50,00-66,66% 50,00-66,66%