Copied
 
 
Status: Ophørt.
Roskilde Universitetscenter
10018838
Universitetsvej 1, 4000 Roskilde
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Roskilde Universitetscenter er aktiv indenfor Uoplyst (980000).
Tegningsregel
Na.
Oplysninger
Dato: 13.04.2024
Status
Ophørt.
Etableret
01.01.1986 (36 år)
Form
Statslig administrativ enhed (STA).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
1000, 2004 (årsværk: 750)
0, kvt. 3. 2005 (årsværk: 750)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
13.04.2024
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
13.04.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
13.04.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.