Copied

Status: Regnskab og boafslutning
RIP Zøll ApS
10018412
Nørrebrogade 176, 2200 København N
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
RIP Zøll ApS er aktiv indenfor Fremstilling af friske bageriprodukter (107120).
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Oplysninger
Dato: 23.03.2023
Status
Regnskab og boafslutningOPLØSTEFTERKONKURS.
Etableret
08.02.2000 (21 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, 2014 (årsværk: 3)
0, kvt. 3. 2014 (årsværk: 3)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2019, DKK
17.11.2020
Bruttoresultat

1.003'

Primær drift

-527'

Årets resultat

-688'

Aktiver

881'

Kortfristede aktiver

788'

Egenkapital

-1.692'

Afkastningsgrad

-60 %

Soliditetsgrad

-192 %

Likviditetsgrad

31 %

Regnskab etc.
23.03.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Ingen bistand
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.07.2019 - 30.06.2020
Offentliggjort: 17.11.2020 (856 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2019 (17.11.2020)
Årsrapport 2018 (28.11.2019)
Årsrapport 2017 (28.11.2018)
Årsrapport 2016 (30.11.2017)
Årsrapport 2015 (14.12.2016)
Statstidende
23.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
23.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.