Copied

Status: Normal
CP SYD ApS
10016622
Vorsøvænget 8, 5500 Middelfart
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
CP SYD ApS er aktiv indenfor Finansielle holdingselskaber (642010). Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed og at være holdingselskab, og direkte eller indirekte at eje kapitalandele i andre virksomheder inden for industri, handel, serviceydelser og iævrigt at udøve enhver anden virksomhed, der efter selskabets skøn står i forbindelse hermed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktøren alene.
Oplysninger
Dato: 29.03.2023
Status
NORMAL.
Etableret
07.02.2000 (21 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
2.625.000,00 (DKK)
(20.09.2011)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
23.06.2022
Bruttoresultat

-33.153

Primær drift
Na.
Årets resultat

1.221'

Aktiver

6.969'

Kortfristede aktiver

6.969'

Egenkapital

5.386'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

77 %

Likviditetsgrad

440 %

Regnskab etc.
29.03.2023
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Andre erklæringer uden sikkerhed
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 23.06.2022 (279 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (23.06.2022)
Årsrapport 2020 (20.01.2021)
Årsrapport 2019 (24.03.2020)
Årsrapport 2018 (27.03.2019)
Årsrapport 2017 (16.04.2018)
Årsrapport 2016 (11.05.2017)
Årsrapport 2015 (15.04.2016)
Statstidende
29.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
29.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Per Conradsen 07.09.2005 direktion
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Thomas Conradsen 07.02.2000
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Ingen nuværende registrering.