Copied
 
 
Filter
Sektion (alle)
VirksomhedsstatusBeliggenhedsadresseDirektionFørste regnskabsperiode
HovedbrancheNavneRegnskabs årRevisor
StiftereVirksomhedsformFormålTegningsregel
VedtægterKapitalKapitalvaluta
Timeline
Virksomhedsstatus

Den 2002-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2002-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2002-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)

Beliggenhedsadresse

Den 2002-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 9, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2013-11-22)

Direktion

Den 2002-04-12 fjernes Direktion: Jørgen Haahr (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)

Første regnskabsperiode

Den 2002-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2002-04-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-12-27 (offentliggjort 2015-02-09)

Hovedbranche

Den 2002-04-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)

Regnskabs år

Den 2002-04-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2002-04-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)

Revisor

Den 2002-04-12 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)

Stiftere

Den 2002-04-12 fjernes Stiftere: Jørgen Haahr, Gert Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)

Virksomhedsform

Den 2002-04-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)

Direktion

Den 2000-07-07 fjernes Direktion: Gert Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)

Beliggenhedsadresse

Den 2000-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 9, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2013-11-22)

Den 2000-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Louisenlund 6, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2000-02-09)

Formål

Den 2000-06-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i datterselskaber, der driver virksomhed med handel med råvarer, halvfabrikata og færdigvarer indenfor træ- og møbelindustribranchen samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)

Tegningsregel

Den 2000-06-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)

Vedtægter

Den 2000-06-08 tilføjes Vedtægter: 2000-06-08 (offentliggjort 2015-02-09)

Beliggenhedsadresse

Den 1999-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Louisenlund 6, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2000-02-09)

Direktion

Den 1999-12-27 tilføjes Direktion: Gert Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)

Første regnskabsperiode

Den 1999-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)

Den 1999-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-12-27 (offentliggjort 2015-02-09)

Hovedbranche

Den 1999-12-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)

Kapital

Den 1999-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)

Kapitalvaluta

Den 1999-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)

Regnskabs år

Den 1999-12-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)

Den 1999-12-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)

Revisor

Den 1999-12-27 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)

Stiftere

Den 1999-12-27 tilføjes Stiftere: Jørgen Haahr, Gert Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)

Virksomhedsform

Den 1999-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)

Virksomhedsstatus

Den 1999-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)