Copied

Status: OPLØSTEFTERERKLÆRING.
LØKKESHØJ SVINEPRODUKTION A/S
10016223
Havløkkevej 62, 4951 Nørreballe
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
LØKKESHØJ SVINEPRODUKTION A/S er aktiv indenfor Avl af smågrise (014610).
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør, af 2 medlemmer af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 11.12.2023
Status
OPLØSTEFTERERKLÆRING.
Etableret
16.12.1999 (20 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, 2008 (årsværk: 3)
0, kvt. 2. 2008 (årsværk: 7)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
11.12.2023
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
11.12.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
11.12.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.