Copied
 
 
Status: Regnskab og boafslutning
DAN-WEBFORMING INTERNATIONAL A/S
10015723
Bryggervej 21, 8240 Risskov
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
DAN-WEBFORMING INTERNATIONAL A/S er aktiv indenfor Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (711220).
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 30.05.2024
Status
Regnskab og boafslutningOPLØSTEFTERKONKURS.
Etableret
20.01.2000 (20 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, 2010 (årsværk: 1)
7, kvt. 1. 2010 (årsværk: 1)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
30.05.2024
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
30.05.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
30.05.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.