Copied

Status: OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION.
DSVM Renovation A/S
10015510
Selinevej 4, 2300 København S
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
DSVM Renovation A/S er aktiv indenfor Indsamling af ikke-farligt affald (381100).
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af en likvidator.
Oplysninger
Dato: 25.03.2023
Status
OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION.
Etableret
20.01.2000 (21 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, 2017 (årsværk: 3)
0, kvt. 3. 2017 (årsværk: 1)
0, mdr. 8. 2017 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2018, DKK
14.10.2019
Bruttoresultat

13.986

Primær drift

13.986

Årets resultat

10.692

Aktiver

17.462'

Kortfristede aktiver

17.462'

Egenkapital

17.386'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
25.03.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.05.2018 - 30.04.2019
Offentliggjort: 14.10.2019 (1258 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2018 (14.10.2019)
Årsrapport 2017 (31.10.2018)
Årsrapport 2016 (09.10.2017)
Årsrapport 2015 (29.08.2016)
Statstidende
25.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
25.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.