Copied
 
 
Status: Dekret
LDC INVEST ApS
10015065
Rundforbivej 53, 2950 Vedbæk
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
LDC INVEST ApS er aktiv indenfor Ikke-finansielle holdingselskaber (642020). Selskabets formål er investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af en likvidator.
Oplysninger
Dato: 28.05.2024
Status
DekretUNDERTVANGSOPLØSNING.
Kreditoplysning
Konkurs 24.11.2023
Etableret
26.11.1999 (24 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
125.000,00 (DKK)
(26.11.1999)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
29.07.2022
Bruttoresultat

-23.163

Primær drift
Na.
Årets resultat

-96.524

Aktiver

793'

Kortfristede aktiver

42.916

Egenkapital

530'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

67 %

Likviditetsgrad

16 %

Regnskab etc.
28.05.2024
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Andre erklæringer uden sikkerhed
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 29.07.2022 (668 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (29.07.2022)
Årsrapport 2020 (06.07.2021)
Årsrapport 2019 (25.08.2020)
Årsrapport 2018 (04.07.2019)
Årsrapport 2017 (19.06.2018)
Årsrapport 2016 (06.06.2017)
Årsrapport 2015 (22.06.2016)
Statstidende
28.05.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
28.05.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Lars Christensen 26.11.1999
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Ingen nuværende registrering.