Copied

Status: Regnskab og boafslutning
SALGSKONTORET A/S
10014921
Koldingvej 193, 8800 Viborg
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
SALGSKONTORET A/S er aktiv indenfor Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (749090).
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør.
Oplysninger
Dato: 05.07.2022
Status
Regnskab og boafslutningOPLØSTEFTERKONKURS.
Etableret
19.01.2000 (20 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, 2012 (årsværk: 1)
0, kvt. 3. 2012 (årsværk: 1)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
05.07.2022
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
05.07.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
05.07.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.