Copied
 

Filter
Sektion (alle)
VirksomhedsstatusBeliggenhedsadresseDirektionFørste regnskabsperiode
HovedbrancheNavneRegnskabs årRevisor
StiftereVirksomhedsformFormålTegningsregel
VedtægterKapitalKapitalvaluta
Timeline
Virksomhedsstatus

Den 2012-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2012-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2012-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)

Beliggenhedsadresse

Den 2012-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Lykkevej 6, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)

Direktion

Den 2012-10-18 fjernes Direktion: Regner Stenbæk Grasten (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)

Første regnskabsperiode

Den 2012-10-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2012-10-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)

Hovedbranche

Den 2012-10-18 fjernes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2013-11-22)

Regnskabs år

Den 2012-10-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2012-10-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)

Revisor

Den 2012-10-18 fjernes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)

Stiftere

Den 2012-10-18 fjernes Stiftere: BJHD ADMINISTRATION. ADVOKATAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)

Virksomhedsform

Den 2012-10-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)

Formål

Den 2008-09-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at deltage i udvikling, finansiering, produktion og distribution af spillefilm, og hvad der efter direktionens skøn står i naturlig forlængelse heraf. Selskabet virker direkte og/eller som deltager i danske eller udenlandske selskaber med begrænset ansvar. (offentliggjort 2015-02-09)

Tegningsregel

Den 2008-09-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)

Vedtægter

Den 2008-09-08 tilføjes Vedtægter: 2008-09-08 (offentliggjort 2015-02-09)

Hovedbranche

Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2013-11-22)

Hovedbranche

Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2002-12-18)

Revisor

Den 2007-11-06 tilføjes Revisor: JS Revision ApS (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2007-11-06 fjernes Revisor: JS REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)

Hovedbranche

Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2002-12-18)

Hovedbranche

Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Radio- og tv-virksomhed (offentliggjort 2002-01-16)

Hovedbranche

Den 2002-01-16 tilføjes Hovedbranche: Radio- og tv-virksomhed (offentliggjort 2002-01-16)

Den 2002-01-15 fjernes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2001-01-15)

Revisor

Den 2001-02-12 tilføjes Revisor: JS REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2001-02-12 fjernes Revisor: JENS SEIERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)

Beliggenhedsadresse

Den 2000-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lykkevej 6, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)

Den 2000-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 2, 4., 1459 København K (offentliggjort 2013-11-22)

Direktion

Den 2000-06-20 tilføjes Direktion: Regner Stenbæk Grasten (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2000-06-20 fjernes Direktion: Michael Christiani Havemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)

Revisor

Den 2000-06-20 tilføjes Revisor: JENS SEIERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2000-06-20 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)

Beliggenhedsadresse

Den 2000-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberggade 2, 4., 1459 København K (offentliggjort 2013-11-22)

Direktion

Den 2000-01-01 tilføjes Direktion: Michael Christiani Havemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)

Første regnskabsperiode

Den 2000-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2000-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)

Hovedbranche

Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Film- og videoproduktion (offentliggjort 2001-01-15)

Kapital

Den 2000-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)

Kapitalvaluta

Den 2000-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)

Regnskabs år

Den 2000-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2000-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)

Revisor

Den 2000-01-01 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)

Stiftere

Den 2000-01-01 tilføjes Stiftere: BJHD ADMINISTRATION. ADVOKATAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)

Virksomhedsform

Den 2000-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)

Virksomhedsstatus

Den 2000-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)