Copied
Status: OPLØSTEFTERKONKURS.
SPEDITIONSSELSK. AF 31/5 2011 A/S
10014107
Kokmose 2-6, 6000 Kolding
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
SPEDITIONSSELSK. AF 31/5 2011 A/S er aktiv indenfor Speditører (522920).
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktionen i forening med formanden for bestyrelsen eller af 4 medlemmer af bestyrelsen i forening.
Oplysninger
Dato: 22.05.2022
Status
OPLØSTEFTERKONKURS.
Kreditoplysning
12.06.2014
Etableret
08.11.1985 (34 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, 2011 (årsværk: 15)
15, kvt. 2. 2011 (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
22.05.2022
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
22.05.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
22.05.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.