Copied
 
 
Status: SLETTET.
BEAN´ 88 K/S
10011655
Store Kirkestræde 3 2., 1073 København K
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
BEAN´ 88 K/S er aktiv indenfor Restauranter (553010).
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 16.04.2024
Status
SLETTET.
Etableret
01.09.1999 (20 år)
Form
Kommanditselskab (K/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
3, 2002 (årsværk: 35)
35, kvt. 3. 2002 (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
16.04.2024
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
16.04.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
16.04.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ansvarlige
Ingen nuværende registrering.