Copied
 
 
Filter
Sektion (alle)
NavneVirksomhedsstatusBeliggenhedsadresseBestyrelse
DirektionFørste regnskabsperiodeRegnskabs årRevisor
VirksomhedsformKapitalKapitalvalutaFormål
TegningsregelVedtægter
Timeline
Virksomhedsstatus

Den 1991-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)

Den 1991-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)

Den 1991-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)

Beliggenhedsadresse

Den 1991-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Århus Havn, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)

Bestyrelse

Den 1991-12-30 fjernes Bestyrelse: Henrik Bjørnsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)

Direktion

Den 1991-12-30 fjernes Direktion: Frank Kaisen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)

Første regnskabsperiode

Den 1991-12-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)

Den 1991-12-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)

Regnskabs år

Den 1991-12-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)

Den 1991-12-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)

Revisor

Den 1991-12-30 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)

Virksomhedsform

Den 1991-12-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)

Bestyrelse

Den 1991-07-09 fjernes Bestyrelse: Ole Kresten Thomsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)

Bestyrelse

Den 1989-12-13 fjernes Bestyrelse: James John Cadell (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)

Revisor

Den 1989-12-13 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Ole Mørch (offentliggjort 2015-02-09)

Kapital

Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)

Kapitalvaluta

Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)

Formål

Den 1986-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage service- og handels- virksomhed i danske havne og eventuelt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)

Tegningsregel

Den 1986-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)

Vedtægter

Den 1986-02-25 tilføjes Vedtægter: 1986-02-25 (offentliggjort 2015-02-09)

Beliggenhedsadresse

Den 1985-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århus Havn, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)

Bestyrelse

Den 1985-11-08 tilføjes Bestyrelse: James John Cadell (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)

Direktion

Den 1985-11-08 tilføjes Direktion: Frank Kaisen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)

Første regnskabsperiode

Den 1985-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)

Den 1985-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)

Regnskabs år

Den 1985-11-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)

Den 1985-11-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)

Revisor

Den 1985-11-08 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Ole Mørch, CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)

Virksomhedsform

Den 1985-11-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)

Virksomhedsstatus

Den 1985-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)