Copied
 

Status: Normal
K/S RETAIL PARK
10010950
Nordkrog 17, 2900 Hellerup
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
K/S RETAIL PARK er aktiv indenfor Udlejning af erhvervsejendomme (682040). Selskabets formål er at erhverve matr. nr.1aas Ladegård, Holbæk, og herpå bygge og udleje forretninger til storbutikker.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af komplementaren.
Oplysninger
Dato: 20.04.2021
Status
NORMAL.
Etableret
31.10.1999 (20 år)
Form
Kommanditselskab (K/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2019, DKK
27.08.2020
Bruttoresultat

827'

Primær drift
Na.
Årets resultat

703'

Aktiver

14.593'

Kortfristede aktiver

693'

Egenkapital

6.180'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

42 %

Likviditetsgrad

46 %

Regnskab etc.
20.04.2021
Revision
Underlagt revision.
Revisor
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2019 - 31.12.2019
Offentliggjort: 27.08.2020 (236 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2019 (27.08.2020)
Årsrapport 2018 (03.06.2019)
Årsrapport 2017 (04.06.2018)
Årsrapport 2016 (21.06.2017)
Årsrapport 2015 (21.06.2016)
Statstidende
20.04.2021
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
20.04.2021
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
EjereDatoAndelStemmer
Henrik Stig Møller 31.10.1999 100,00% 100,00 %
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Henrik Stig Møller 31.10.1999 90,00-99,99% 90,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
NORDKROG EJENDOMSINVEST ApS (CVR 21847747) 31.10.1999