Copied

Filter
Sektion (alle)
VirksomhedsstatusBeliggenhedsadresseDirektionFørste regnskabsperiode
HovedbrancheNavneRegnskabs årRevisor
StiftereVirksomhedsformFormålKapital
KapitalvalutaTegningsregelVedtægter
Timeline
Virksomhedsstatus

Den 2004-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2004-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2004-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)

Beliggenhedsadresse

Den 2004-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)

Direktion

Den 2004-11-15 fjernes Direktion: Poul Lund Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)

Første regnskabsperiode

Den 2004-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2004-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-11-04 (offentliggjort 2015-02-09)

Hovedbranche

Den 2004-11-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)

Regnskabs år

Den 2004-11-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2004-11-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)

Revisor

Den 2004-11-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)

Stiftere

Den 2004-11-15 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)

Virksomhedsform

Den 2004-11-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)

Formål

Den 2004-04-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og finansiel virksomhed, herunder erhvervelse og besiddelse af kapitalandele som holdingselskab i danske og udenlandske selskaber, samt anden tilknyttet virksomhed efter direktionens beslutning. (offentliggjort 2015-02-09)

Kapital

Den 2004-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 275.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)

Kapitalvaluta

Den 2004-04-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)

Tegningsregel

Den 2004-04-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)

Vedtægter

Den 2004-04-02 tilføjes Vedtægter: 2004-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)

Beliggenhedsadresse

Den 2002-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)

Den 2002-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3-3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2002-01-03)

Den 2002-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3-3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2002-01-03)

Den 2002-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 11, 3., 1553 København V (offentliggjort 2001-10-11)

Beliggenhedsadresse

Den 2001-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 11, 3., 1553 København V (offentliggjort 2001-10-11)

Den 2001-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 42, 6., 2100 København Ø (offentliggjort 2000-12-27)

Direktion

Den 2001-07-26 tilføjes Direktion: Louise Mary Garbarino (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2001-07-26 fjernes Direktion: Lars Søren Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)

Beliggenhedsadresse

Den 2000-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 42, 6., 2100 København Ø (offentliggjort 2000-12-27)

Den 2000-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2000-04-05)

Direktion

Den 2000-11-17 tilføjes Direktion: Lars Søren Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2000-11-15 fjernes Direktion: Ying Cheung Lee (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)

Direktion

Den 2000-05-09 tilføjes Direktion: Ying Cheung Lee (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2000-05-09 fjernes Direktion: Lars Søren Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)

Beliggenhedsadresse

Den 2000-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2000-04-05)

Den 2000-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)

Kapital

Den 2000-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)

Kapitalvaluta

Den 2000-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)

Direktion

Den 2000-01-19 tilføjes Direktion: Lars Søren Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2000-01-19 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)

Revisor

Den 2000-01-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2000-01-19 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)

Beliggenhedsadresse

Den 1999-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)

Direktion

Den 1999-11-04 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)

Første regnskabsperiode

Den 1999-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)

Den 1999-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-11-04 (offentliggjort 2015-02-09)

Hovedbranche

Den 1999-11-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)

Kapital

Den 1999-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)

Kapitalvaluta

Den 1999-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)

Regnskabs år

Den 1999-11-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)

Den 1999-11-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)

Revisor

Den 1999-11-04 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)

Stiftere

Den 1999-11-04 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)

Virksomhedsform

Den 1999-11-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)

Virksomhedsstatus

Den 1999-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)