Copied
Status: Dekret
KRUSE DANIA A/S
10010268
Herluf Trolles Vej 22, 5220 Odense SØ
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
KRUSE DANIA A/S er aktiv indenfor Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (439990). Selskabets formål er at drive handel og håndværk og hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør.
Oplysninger
Dato: 22.05.2022
Status
DekretUNDERKONKURS.
Kreditoplysning
Konkurs 24.02.2016
Etableret
02.11.1999 (20 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
500.000,00 (DKK)
(04.10.2012)
Ansatte
0, 2016 (årsværk: 3)
0, kvt. 2. 2016 (årsværk: 1)
0, mdr. 3. 2016 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
22.05.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
22.05.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
22.05.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
VINTECH VINDUER & DØRE ApS (CVR 86761815) UNDERKONKURS 02.12.1999
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.