Copied
Status: Normal
HANS DAMM RESEARCH A/S
10010128
Møllegade 68, 6400 Sønderborg
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
HANS DAMM RESEARCH A/S er aktiv indenfor Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200). Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber, investering i værdipapirer, anden investering, handel og anden dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn
Tegningsregel
Selskabet tegnes af Hans Johansen Damm alene, af den administrerende direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 22.05.2022
Status
NORMAL.
Etableret
15.10.1999 (21 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
12.000.000,00 (DKK)
(21.11.2003)
Ansatte
0, 2018 (årsværk: 1)
7, kvt. 4. 2018 (årsværk: 1)
7, mdr. 12. 2018 (årsværk: 3)
Kønsfordeling
Mænd: 88 %
Kvinder: 13 %
Unisex: 0 %
2020, DKK
29.11.2021
Bruttoresultat

373'

Primær drift

-884'

Årets resultat

26.500'

Aktiver

248''

Kortfristede aktiver

156''

Egenkapital

238''

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

96 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
22.05.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed
Regnskab
01.07.2020 - 30.06.2021
Offentliggjort: 29.11.2021 (174 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2020 (29.11.2021)
Årsrapport 2019 (30.11.2020)
Årsrapport 2018 (26.11.2019)
Årsrapport 2017 (30.11.2018)
Årsrapport 2016 (20.11.2017)
Årsrapport 2015 (28.11.2016)
Statstidende
22.05.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
22.05.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Tommy Trip 16.04.2021 adm. dir
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Steffen Johansen Damm 16.04.2021 bestyrelsesmedlem
Charlotte Johansen Damm 16.04.2021 bestyrelsesmedlem
Hans Johansen Damm 16.04.2021 formand
Erling Lausen 22.10.2018 bestyrelsesmedlem
Erik Urth 03.01.2000 bestyrelse
Stiftere
StiftereStatusDato
Hans Christian Jensen 15.10.1999
Hans Johansen Damm 15.10.1999
Keld Bertelsen Nielsen 15.10.1999
Reelle ejere
EjereDatoAndelStemmer
Hans Johansen Damm 15.10.1999 100,00% 100,00 %
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Hans Johansen Damm 15.10.1999 100,00% 100,00 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
HDR International ApS (CVR 42415839) NORMAL 20.05.2021 0,00-4,99% 100,00 %