Copied
 
 
Status: Regnskab og boafslutning
MW MEDIE A/S/S
10008220
Billedvej 6, 2150 Nordhavn
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
MW MEDIE A/S/S er aktiv indenfor Anden udgivervirksomhed (221500).
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 30.05.2024
Status
Regnskab og boafslutningOPLØSTEFTERKONKURS.
Etableret
26.10.1999 (20 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, 2001 (årsværk: 3)
0, kvt. 3. 2001 (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
30.05.2024
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
30.05.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
30.05.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.