Copied
 
 
Status: Normal
FINN NØRGAARD HOLDING ApS
10007356
Rævebakken 15, 9500 Hobro
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
FINN NØRGAARD HOLDING ApS er aktiv indenfor Ikke-finansielle holdingselskaber (642020). Selskabets formål er at besidde aktier i Rådgivende ingeniørfirma Søren Sørensen A/S cvr nr. 74945716, samt iøvrigt at være holdingselskab for eventuelle kontrollerende aktie- og anpartposter i koncernforbundne selskaber.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene.
Oplysninger
Dato: 13.06.2024
Status
NORMAL.
Etableret
05.11.1999 (20 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
125.000,00 (DKK)
(05.11.1999)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2023, DKK
26.02.2024
Bruttoresultat

-6.000

Primær drift
Na.
Årets resultat

378'

Aktiver

2.177'

Kortfristede aktiver

1.952'

Egenkapital

2.055'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

94 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
13.06.2024
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Andre erklæringer uden sikkerhed
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2023 - 31.12.2023
Offentliggjort: 26.02.2024 (108 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2023 (26.02.2024)
Årsrapport 2022 (02.04.2023)
Årsrapport 2021 (20.06.2022)
Årsrapport 2020 (11.03.2021)
Årsrapport 2019 (13.03.2020)
Årsrapport 2018 (25.03.2019)
Årsrapport 2017 (07.05.2018)
Årsrapport 2016 (31.05.2017)
Årsrapport 2015 (09.05.2016)
Statstidende
13.06.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
13.06.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Finn Nørgaard Laursen 05.11.1999 direktion
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Finn Nørgaard Laursen 05.11.1999
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA SØREN SØRENSEN A/S (CVR 74945716) NORMAL 01.11.2022 33,33-49,99% 33,33 %