Copied
 
 
Status: SLETTET.
ÅRHUS ANDELSKASSE
10007240
Banegårdsgade 19, 8000 Aarhus C
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
ÅRHUS ANDELSKASSE er aktiv indenfor Uoplyst (980000).
Tegningsregel
Andelskassen tegnes af: a) enten to medlemmer af bestyrelsen, eller b) eet medlem af bestyrelsen i forening med en direktør.
Oplysninger
Dato: 30.05.2024
Status
SLETTET.
Etableret
16.10.1999 (22 år)
Form
Uoplyst virksomhedsform (UOP).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
3, 2004 (årsværk: 3)
0, kvt. 1. 2005 (årsværk: 3)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
30.05.2024
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
30.05.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
30.05.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.