Copied
 

Status: Regnskab og boafslutning
WEB500 A/S
10007054
Nansensgade 19 7. +8., 1366 København K
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
WEB500 A/S er aktiv indenfor Udvikling af standardsoftware (722100).
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 16.10.2021
Status
Regnskab og boafslutningOPLØSTEFTERKONKURS.
Etableret
26.10.1999 (20 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
1, 2003 (årsværk: 3)
0, kvt. 2. 2003 (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
16.10.2021
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
16.10.2021
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
16.10.2021
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.