Copied

Status: Ophørt.
Ejendommen Sagavej 10 I/S
10007038
Sagavej 10, 9260 Gistrup
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Ejendommen Sagavej 10 I/S er aktiv indenfor Udlejning af erhvervsejendomme (682040).
Tegningsregel
Na.
Oplysninger
Dato: 25.03.2023
Status
Ophørt.
Etableret
01.01.1986 (34 år)
Form
Interessentskab (I/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, 2012 (årsværk: 0)
1, kvt. 1. 2011 (årsværk: 1)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 71 %
Kvinder: 29 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
25.03.2023
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
25.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
25.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ansvarlige
Ingen nuværende registrering.