Copied

Status: Normal
LEA EJENDOMSPARTNER A/S
10006856
Bremerholm 31, 1069 København K
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
LEA EJENDOMSPARTNER A/S er aktiv indenfor Kombinerede serviceydelser (811000). Selskabets formål er ejendomsadministration, service- virksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse i forening.
Oplysninger
Dato: 05.07.2022
Status
NORMAL.
Etableret
14.10.1999 (22 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
6.666.667,00 (DKK)
(17.08.2010)
Ansatte
75, 2018 (årsværk: 35)
75, kvt. 3. 2019 (årsværk: 75)
75, mdr. 9. 2019 (årsværk: 35)
Kønsfordeling
Mænd: 80 %
Kvinder: 20 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
23.05.2022
Bruttoresultat

28.782'

Primær drift

-865'

Årets resultat

-61.380

Aktiver

14.550'

Kortfristede aktiver

12.763'

Egenkapital

8.531'

Afkastningsgrad

-6 %

Soliditetsgrad

59 %

Likviditetsgrad

233 %

Regnskab etc.
05.07.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 23.05.2022 (43 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (23.05.2022)
Årsrapport 2020 (28.05.2021)
Årsrapport 2019 (29.05.2020)
Årsrapport 2018 (24.05.2019)
Årsrapport 2017 (18.05.2018)
Årsrapport 2016 (19.05.2017)
Årsrapport 2015 (18.04.2016)
Statstidende
05.07.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
05.07.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Lars Bo Ismiris 19.02.2019 direktør
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Poul Randrup Andersen 19.02.2019 bestyrelsesmedlem
Poul Erik Bech 19.02.2019 formand
Jørgen Jørgensen 07.11.2018 bestyrelsesmedlem
Stiftere
StiftereStatusDato
HANDELS- OG INDUSTRIAKTIESELSKABETAF 24. OKTOBER 1980 (CVR 66641511) OPLØSTEFTERSPALTNING 14.10.1999
Reelle ejere
EjereDatoAndelStemmer
Poul Erik Bech 07.11.2018 10,00-14,99% 68,80 %
Jane Bech 07.11.2018 25,00-33,32% 21,90 %
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
HOLDINGSELSKABET POUL ERIK BECH ERHVERV A/S (CVR 21265837) NORMAL 07.11.2018 100,00% 100,00 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
PROMANA A/S (CVR 10001560) NORMAL 01.06.2014 50,00-66,66% 50,00-66,66%