Copied
 
 
Status: Regnskab og boafslutning
FRONTIER SCANDINAVIA A/S
10006651
Kornvænget 3, 9310 Vodskov
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
FRONTIER SCANDINAVIA A/S er aktiv indenfor Engroshandel med radio og tv mv. (464320).
Tegningsregel
Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 22.06.2024
Status
Regnskab og boafslutningOPLØSTEFTERKONKURS.
Etableret
29.10.1999 (20 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
1, 2008 (årsværk: 3)
0, kvt. 1. 2009 (årsværk: 3)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
22.06.2024
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
22.06.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
22.06.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.