Copied

Status: OPLØSTEFTERERKLÆRING.
COMPUTER SHOPPEN A/S
10005914
Danmarksgade 29, 9900 Frederikshavn
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
COMPUTER SHOPPEN A/S er aktiv indenfor Detailhandel med computere, ydre enheder og software (474100).
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og en direktør i forening, eller af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 11.12.2023
Status
OPLØSTEFTERERKLÆRING.
Etableret
04.11.1999 (20 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, 2016 (årsværk: 1)
0, kvt. 2. 2016 (årsværk: 1)
1, mdr. 3. 2016 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2015, DKK
15.09.2016
Bruttoresultat

475'

Primær drift

264'

Årets resultat

219'

Aktiver

668'

Kortfristede aktiver

668'

Egenkapital

558'

Afkastningsgrad

40 %

Soliditetsgrad

84 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
11.12.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Andre erklæringer uden sikkerhed
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.07.2015 - 30.06.2016
Offentliggjort: 15.09.2016 (2643 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2015 (15.09.2016)
Statstidende
11.12.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
11.12.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.