Copied
 
 
Status: OPLØSTEFTERFUSION.
Commentor East A/S
10003822
Ejby Industrivej 91 st. th., 2600 Glostrup
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Commentor East A/S er aktiv indenfor Computerprogrammering (620100).
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør tillige med et bestyrelsesmedlem.
Oplysninger
Dato: 16.04.2024
Status
OPLØSTEFTERFUSION.
Etableret
01.11.1999 (20 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
15, 2015 (årsværk: 35)
15, kvt. 4. 2015 (årsværk: 15)
15, mdr. 12. 2015 (årsværk: 15)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2015, DKK
20.04.2016
Bruttoresultat

10.821'

Primær drift

799'

Årets resultat

613'

Aktiver

5.457'

Kortfristede aktiver

4.969'

Egenkapital

1.597'

Afkastningsgrad

15 %

Soliditetsgrad

29 %

Likviditetsgrad

130 %

Regnskab etc.
16.04.2024
Revision
Underlagt revision.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2015 - 31.12.2015
Offentliggjort: 20.04.2016 (2918 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2015 (20.04.2016)
Statstidende
16.04.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
16.04.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.