Copied

Status: Regnskab og boafslutning
LPT-DATA ApS
10003814
Enghavevej 10, 7100 Vejle
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
LPT-DATA ApS er aktiv indenfor Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (722200).
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktøren eller såfremt der er en bestyrelse, af direktøren og bestyrelsesformanden, den samlede bestyrelse eller af direktøren med fuldmagt fra den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 05.07.2022
Status
Regnskab og boafslutningOPLØSTEFTERKONKURS.
Etableret
25.10.1999 (22 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, 2002 (årsværk: 1)
0, kvt. 2. 2002 (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
05.07.2022
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
05.07.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
05.07.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.