Copied
 
 
Status: Regnskab og boafslutning
ApS AF 01.10.1999
10002257
Søllerødgårdsvej 18, 2840 Holte
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
ApS AF 01.10.1999 er aktiv indenfor Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200).
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktionen.
Oplysninger
Dato: 29.05.2024
Status
Regnskab og boafslutningOPLØSTEFTERKONKURS.
Kreditoplysning
Konkurs 24.06.2014
Etableret
01.10.1999 (20 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, 2013 (årsværk: 1)
1, kvt. 2. 2010 (årsværk: 1)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
29.05.2024
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
29.05.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
29.05.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.