Copied

Status: Regnskab og boafslutning
SELSKABET AF 3. MARTS 2014 A/S
10000718
Metalgangen 17, 2690 Karlslunde
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
SELSKABET AF 3. MARTS 2014 A/S er aktiv indenfor Flytteforretninger (494200). Selskabets formål er at drive handel, herunder specielt logistikvirksomhed, samt hermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den administrerende direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 02.04.2023
Status
Regnskab og boafslutningUNDERKONKURS.
Kreditoplysning
Konkurs 16.11.2018
Etableret
12.10.1999 (20 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
500.000,00 (DKK)
(12.10.1999)
Ansatte
0, 2014 (årsværk: 1)
0, kvt. 2. 2014 (årsværk: 1)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
02.04.2023
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
02.04.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
02.04.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
ASX 9667 ApS (CVR 10139597) OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION 12.10.1999
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.