Copied
 
 
Status: Regnskab og boafslutning
SELSKABET AF 2. JUNI 2010 A/S
10000254
Amerika Plads 37, 2100 København Ø
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
SELSKABET AF 2. JUNI 2010 A/S er aktiv indenfor Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. (259900).
Tegningsregel
Selskabets tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer.
Oplysninger
Dato: 28.02.2024
Status
Regnskab og boafslutningOPLØSTEFTERKONKURS.
Etableret
12.10.1999 (21 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
35, 2009 (årsværk: 35)
0, kvt. 3. 2010 (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
28.02.2024
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
28.02.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
28.02.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.