Copied
Siden november 2021
RevisionsfirmaCvrRevisorMNE# Regnskaber
KROGH & THOMSEN I/S 19154408Carsten Thomsenmne1341241
Krogh & Thomsen I/S 19154408Elisabeth Jessenmne292378